Moro med støvsuger og klar slange festet for utsikt